Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Jokes-Truyện cười

Every night, Frank would go down to the liquor store, get a six pack, bring it home, and drink it while he watched TV. One night, as he finished his last beer, the doorbell rang. He stumbled to the door and found a six-foot cockroach standing there. The bug grabbed him by the collar and threw him across the room, then left.
The next night, after he finished his 4th beer, the doorbell rang. He walked slowly to the door and found the same six-foot cockroach standing there. The big bug punched him in the stomach, then left.

The next night, after he finished his 1st beer, the doorbell rang again. The same six-foot cockroach was standing there. This time he was kneed in the groin and hit behind the ear as he doubled over in pain. Then the big bug left.

The fourth night Frank didn't drink at all. The doorbell rang. The cockroach was standing there. The bug beat the snot out of Frank and left him in a heap on the living room floor.

The following day, Frank went to see his doctor. He explained events of the preceding four nights. "What can I do?" he pleaded. "Not much" the doctor replied. "There's just a nasty bug going around."

A guy goes over to his friend's house, rings the bell, and the wife answers.

" Hi, is Tony home?"
" No, he went to the store."

"Well, you mind if I wait?"

" No, come in."

They sit down and the friend says "You know Nora, you have the greatest breasts I have ever seen. I'd give you a hundred bucks if I could just see one."

Nora thinks about this for a second and figures what the hell - a hundred bucks. She opens her robe and shows one. He promptly thanks her and throws a hundred bucks on the table.

They sit there a while longer and Chris says "They are so beautiful I've got to see the both of them. I'll give you another hundred bucks if I could just see the both of them together."

Nora thinks about this and thinks what the hell, opens her robe, and gives Chris a nice long look. Chris thanks her, throws another hundred bucks on the table, and then says he can't wait any longer and leaves.

A while later Tony arrives home and his wife says "You know, your weird friend Chris came over. "

Tony thinks about this for a second and says "Well did he drop off the 200 bucks he owes me?"
A herd of buffalo can move only as fast as the slowest buffalo, and when the herd is hunted, it is the slowest and weakest ones at the back that are killed first. This natural selection is good for the herd as a whole, because the general speed and health of the whole group keeps improving by the regular culling of the weakest members.
In much the same way the human brain can only operate as fast as the slowest brain cells. Excessive intake of alcohol, we all know, kills off brain cells, but naturally it attacks the slowest and weakest brain cells first.

In this way, regular consumption of beer eliminates the weaker brain cells, constantly making the brain a faster and more efficient machine.


Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm đéo có chuyện đấy!". Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."!"

Một anh chàng bị ốm nặng,. phải vào viện ngậm Oxy .có một người bạn hay tin cấp bách đến thăm ,anh bạn rưng rưng dòng lệ . Chợt anh bị bệnh nấc lên mấy tiếng , mắt nhìn anh bạn chằm chặp , đoạn vơ vội giấy bút ghi mấy dòng chữ đưa cho anh bạn rồi trút hơi thở cuốicung`Bất ngờ và thương tiếc Anh bạn không để ý đên mảnh giấy mà cho vào túi .Mai táng xong xuôi,anh bạn chợt nhớ tới mảnh giấy,anh ta vội mở ra đọc, thư viết : - Mẹ kiếp ! Nhấc cái mông béo của mày khỏi cái ống Oxy của tao ngay !

Người Ba Tư đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người Anh đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry" !!!!!!!!!

Bị bố mẹ 2 bên phản đối, Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử . Đi đến cầu , người con trai nói người con gái nhảy xuống , người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước , thế là anh ta nhảy xuống . Anh ta nói vọng lên , em ơi nhảy xuống đi , cô gái nói : Bố thằng ngu , cho mày chết . - Chàng trai nói vọng lên : Bố mày biết bơi , bố mày đếch sợ!!!!!!!!!!!!!HAHAHA

I'm from Vietnamese

CF Photo please!!!!

Pencil parable